NAT Audio

NAT Audio

NAT Audio  ผู้ผลิตเครื่องเสียงหลอด Hi-End จากประเทศ เซอร์เบีย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ NAT  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นหลายอย่าง   NAT  มุ่งเน้นผลิตเครื่องเสียงหลอดแบบวงจร Class “A” Single Ended  ซึ่งเป็นวงจรที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นวงจรที่ดีที่สุดของแอมป์หลอด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด และยืดมั่นในเอกลักษณะของ Class “A” Single Ended อย่างเต็มเปี่ยม

เครื่องเสียงหลอด Pure Class A
จากเซอร์เบีย ไม่เหมือนใคร
และไม่มีวันที่ใครจะทำได้เหมือน..

Visitors: 17,700