Sugden Audio

Sugden  งดงามล้ำลึกในเสียงดนตรี

เป็นที่ยอมรับกันเสมอมาในหมู่นักฟังระดับออดิโอไฟล์ ว่า ภาคขยายที่สามารถสนองตอบเสียงอย่างมีคุณภาพที่สุด นั้นต้อง แอมปลิไฟร์คลาส A วงจรขยายซึ่งอธิบายอย่างรวบรัดก็คือ

เป็นแอมปลิไฟร์ที่ใช้อุปกรณ์ขยายวงจรแบบครบหนึ่งไซเกิล ในขณะที่คลาส AB ทั่วไปมีการส่งผ่านสัญญาณของทรานซิสเตอร์ แบบ พุช-พูล ให้อุปกรณ์ตัวแรกทำงานคลื่นบวก และตัวที่สองทำงานคลื่นลบ ซึ่งก็จะทำให้เกิดรอยต่อที่มีความผิดเพี้ยนได้

แอมป์คลาส A จึงให้เสียงบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติกว่า แต่อาจจะมีระดับความร้อนที่ค่อนข้างสูง เพราะวงจรมีการป้อนกระแสไฟให้ทรานซิสเตอร์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า จะมีสัญญาณเข้ามาเบา หรือแรง ขนาดไหนก็ตาม

แต่วงจรขยายคลาส A เป็นวงจรขยายที่มีจุดการทำงานแบบแอคทีพว์ หรือลิเนียร์ ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ของเสียงมากที่สุด บรรดาผู้ผลิตชั้นนำล้วนแต่เคยออกแบบวงจรคลาส A กันมาแล้วทั้งสิ้น และยอมรับในความสำคัญของวงจรชนิดนี้ หรือแม้แต่มีความพยายาม วางวงจร กึ่ง คลาส A และคลาส AB ในเครื่องเดียวกัน

Visitors: 17,098